Na základě dvoustranné dohody z 18. října 2012 mezi Západočeskou univerzitou v Plzni a Fondem „Russkij mir“ (Moskva) začala pracovat knihovna v místnosti Ruského centra (RC). Fond předal do vlastnictví RC více jak 1500 knih, DVD a CD, obsahující nejnovější knihy z oblasti historie, kultury, filozofie a umění, nová vydání ruské klasiky, slovníky a příručky, učebnice a též dětskou literaturu.

Knihovnu mohou využívat všichni návštěvníci.

UPOZORNĚNÍ!

Vzhledem k tomu, že jsou všechny knihy a disky pouze po jednom exemláři, nebudeme je půjčovat domů. Se všemi fondy se můžete seznamovat a pracovat v místnosti RC.

Knihovna je otevřena pondělí – pátek od 9.00 do 17.00 hodin (jiný čas dle dohody)

Seznam fondů knihovny Ruského centra

Vedoucí centra: Mgr. Vlasta Klausová

Telefon: +420 377 635 213

Místnost: UU-308b

Západočeská univerzita, Ústav jazykové přípravy, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

Webdesign


Roman Rychtera