12. prosince 2012 bylo slavnostně otevřeno Ruské centrum při Ústavu jazykové přípravy ZČU v Plzni. Toto centrum patří k 90 podobným centrům po celém světě, které vznikly za podpory Fondu „Russkij mir“ se sídlem v Moskvě. Fond byl zřízen výnosem prezidenta Ruské federace Vladimíra Vladimíroniče Putina 21.června 2007. Jeho hlavním cílem je popularizace ruského jazyka a ruské kultury za hranicemi Ruské federace.

Tisková zpráva - Zahájení činnosti RC

Smlouvu o spolupráci s Fondem „Russkij mir“ podepsala rektorka ZČU v Plzni Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová Ph.D. dne 15.11. 2011. Vzniklo tak první Ruské centrum Fondu „Russkij mir“ v České republice.

Ruské centrum bude nabízet studentům ZČU, žákům středních a základních škol Plzeňského kraje, odborné i laické veřejnosti možnosti, jak se seznámit s ruským jazykem a s ruskou kulturou. Budou to především:

vzdělávací aktivity, kurzy, semináře, přednášky, konference, informační podpora, projektová činnost, prezentace a workshopy.

rc_foto

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU A SPOLUPRÁCI.

Vedoucí centra: Mgr. Vlasta Klausová

Telefon: +420 377 635 213

Místnost: UU-308b

Západočeská univerzita, Ústav jazykové přípravy, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

Webdesign


Roman Rychtera