Projekty 2019

Ruština pro zaměstnance ZČU

Od začátku letního semestru 2018/2019 probíhají v Ruském centru kurzy ruštiny pro zaměstnance ZČU v rámci ESF projektu ZČU v Plzni. Přihlášky a více informací: klausova@ujp.zcu.cz.

Kurz pro začátečníky - každé pondělí od 9.20 hod.

Kurz pro mírně pokročilé - každou středu od 13 hod.

Projekty 2017

Ruské centrum v Plzni (Západočeská univerzita v Plzni, Ústav jazykové přípravy) získalo od Fondu „Russkij mir“ 2 granty na realizaci projektů:

1.«Praktický kurz ruského jazyka pro rozvoj prezentačních dovedností a komunikace. Úroveň В1-С1» (č. 1718Gr/I-169-17)

Realizace projektu: březen - prosinec 2017

Projekt je určen:

  • studentům a doktorandům ZČU v Plzni, kteří plánují výjezd do Ruska s cílem učební stáže nebo vědecké činnosti;
  • vědeckým pracovníkům a vyučujícím (nerusisté), kteří potřebují ruský jazyk v práci a při vědecké činnosti a plánují výjezd do Ruska s cílem učební stáže nebo vědecké činnosti.

Jazyková úroveň: B1-C1

Chcete se zúčastnit? – Napište nám

2. Kurzy zvyšování kvalifikace učitelů ruského jazyka «Současný učitel ruského jazyka» (č. 1719Gr/I-171-17)

Realizace projektu: březen - prosinec 2017

Projekt je určen:

  • učitelům ruského jazyka základních, středních škol, odborných učilišť, gymnázií a jiných vzdělávacích zařízení, která poskytují základní, střední a odborné vzdělání Plzeňského kraje a blízkých regionů
  • studentům posledních ročníků a absolventům pedagogických fakult se studijním obrem zaměřeným na ruský jazyk.

Jazyková úroveň: B2-C1

Chcete se zúčastnit? – Napište nám

Projekty 2014

Ruské centrum v Plzni realizuje několik projektů z grantů Fondu Russkij mir.

Praktické kurzy ruského jazyka na rozvoj komunikativních dovedností

Realizace projektu: 1. ledna 2014-19. prosince 2014

Projekt je určen:

  • studentům a doktorandům ZČU v Plzni, kteří plánují výjezd do Ruska s cílem učební stáže nebo vědecké činnosti;
  • vědeckým pracovníkům a vyučujícím (nerusisté), kteří potřebují ruský jazyk v práci a při vědecké činnosti.

Jazyková úroveň: B1-C1

Chcete se zúčastnit? – Napište nám

Dny učitelů ruského jazyka: kurzy zvyšování kvalifikace pro učitele ruského jazyka

Realizace projektu: 1. ledna 2014-19. prosince 2014

Projekt je určen:

  • učitelům ruštiny Plzeňského kraje a blízkých regionů;
  • studentům posledních ročníků a absolventům pedagogických fakult.

Jazyková úroveň: B2-C1

Chcete se zúčastnit? – Napište nám

Vedoucí centra: Mgr. Vlasta Klausová

Telefon: +420 377 635 213

Místnost: UU-308b

Západočeská univerzita, Ústav jazykové přípravy, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

Webdesign


Roman Rychtera