SOUTĚŽ: Gagarin-85

K 85. výročí narození prvního kosmonauta J. Gagarina probíhá mezinárodní výtvarná soutěž.

#ЮГАГАРИН85

Více informací

SOUTĚŽ: Můj hrdina

Nakladatelství Fraus pořádá soutěž, které se mohou zúčastnit žáci 6. až 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Účastníci mají popsat svého hrdinu v cizím jazyce (angličtina, němčina, další cizí jazyky (FJ, RJ, ŠJ). Zajímavé ceny čekají nejen na žáky, ale i na jejich učitele.

Více informací

SOUTĚŽ: Mezinárodní konkurs «Кто лучше знает Россию?»

Ruská centra v Plzni, Peči (Maďarsko), Kantonu (Čina), Bělehradu (Srbsko) a Kluži (Rumynsko) pořádají Mezinárodní soutěž o znalostech Ruska a ruské kultury «Кто лучше знает Россию?». Odpovědi můžete posílat na golotvav@ujp.zcu.cz

Více informací a test.

Mezinárodní vědecký seminář „Jazyk, literatura a kultura jako prostor mezinárodní komunikace“

Ve dnech 24. až 31. březen 2019 probíhá na území české republiky 5. ročník Mezinárodního vědeckého semináře „Jazyk, literatura a kultura jako prostor mezinárodní komunikace“. Organizátoři akce: Katedra rusistiky a lingvistiky Pedagogické fakulty University Karlovy v Praze, Katedra ruského jazyka Vysoké školy ekonomická v Praze, Ruské centrum Západočeské univerzity v Plzni.

Více informací a přihláška

Vedoucí centra: Mgr. Vlasta Klausová

Telefon: +420 377 635 213

Místnost: UU-308b

Západočeská univerzita, Ústav jazykové přípravy, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

Webdesign


Roman Rychtera