5. března 2015 – Beseda o studiu v Rusku

Ve čtvrtek 5. března 2015 přijede do Ruského centra na besedu p. Veronika Novoselova (vedoucí Odboru vědy a školství) z Ruského střediska vědy a kultury při Velvyslanectví RF v Praze. Bude hovořit o možnostech studia na univerzitách v Rusku a vysvětlí všechny podrobnosti týkající se studia, jazykových kurzů a pobytu v Rusku.

Přednáška s následnou besedou se bude konat od 13. hodin v Ruském centru.

Po skončení bude následovat pohovor se zájemci o magisterské studium v Rusku

16. února 2015 – Studium v Rusku

Ruské centrum a oddělení slovanských jazyků Ústavu jazykové přípravy ZČU vyhlašuje soutěž o dvě studijní místa v magisterském studiu na vybrané univerzitě v Rusku. Jedná se o jedno místo v oboru humanitní studia a jedno místo v oboru strojírenství. Začátek studia je v akademickém roce 2015/2016.

Zájemci o studium v Rusku musí poslat do 28. února 2015 svůj životopis, motivační dopis a přehled studia na ZČU na e-mail golotvav@ujp.zcu.cz (Mgr. Varvara Golovatina). 5. března 2015 budou zájemci pozváni na pohovor na UJP. Pohovoru se zúčastní p. Veronika Novoselova (vedoucí Odboru vědy a školství) z Ruského střediska vědy a kultury při Velvyslanectví RF v Praze.

Více informací


Možnost studia na Letní škole ruského jazyka v Iževsku (hlavní město Udmurtské republiky), východ evropské části RF. Z grantu Fondu Russkij mir je poskytována výuka, pobyt, stravování (oběd) a kulturní program zdarma. Ráda poskytnu případným zájemcům podrobnější informace. Přihlášky do 17.5.2013 s doporučením učitele Rj.

Přihláška

Program

Zvací dopis

Vedoucí centra: Mgr. Vlasta Klausová

Telefon: +420 377 635 213

Místnost: UU-308b

Západočeská univerzita, Ústav jazykové přípravy, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

Webdesign


Roman Rychtera